Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Έτος 2014
Έσοδα: 62.780 Ευρώ
Έξοδα: 69.440 Ευρώ

Έτος 2013
Έσοδα: 56.850 Ευρώ
Έξοδα: 59.930 Ευρώ

Κύριες πηγές εσόδων
• Ετήσια συνδρομή των μελών
• Δωρεές συνανθρώπων
• ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το από 14ης Ιανουαρίου 1972 καταστατικό του Σωματείου προστασίας του Παιδιού, εγκριθέν δυνάμει της υπ’ αρ. 48/1972 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου– Βέροιας, αντικαθίσταται μετά την έκδοσιν του Ν.Δ. 1111/1972 ‘περί φιλανθρωπικών σωματείων’ ολοσχερώς ως ακολούθως.

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συμφώνως προς τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του εισαγωγικού αυτού νόμου, ως αύται συνεπλήρωθηκαν υπό του Ν.Δ. 795/171 περί Σωματείων και Ενώσεων και συμφώνως προς τας διατάξεις του Π.Δ. 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών Σωματείων» το υφιστάμενον ως άνω σωματειον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, λαμβάνει ήδη την επωνυμίαν «Φιλανθρωπικόν Σωματείον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», τελών υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟΝ 2ΟΝ
Το φιλανθρωπικόν Σωματείον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ έχει την έδρα του εις τη πόλιν της Βέροιας καιπεριφέρειαν την διοικητικήν περιφέρειαν του Δήμου Βέροιας.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
ΣΚΟΠΟΣ
Το Φιλανθρωπικόν Σωματείον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ έχει ως σκοπό του την ενισχυσην δια τροφίμων, ενδύσεως και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως των εις το επόμενον άρθρον αναγραφομένων ανηλίκων.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
1. Υπό του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ προστατεύονται οι ανήλικοι μέχρι της ηλικίας των δώδεκα ετών και οι μεγαλύτεροι τούτων πάσχοντες εξ ανιάτου νόσου, έχοντες την μίαν εκ των κάτωθι ιδιοτήτων:
α) Ορφανά ενός ή αμφοτέρων των γονέων
β) Γονέων εν φυλακίσει ή άπορων οικογενειών
γ) Γονέων αποδεδειγμένως ανικάνων προς εργασίαν λόγω νόσου
δ) Άγαμου μητρός

2. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών του, το σωματείον δύναται να προβαίνει, εις τας κάτωθι ενεργείας:
α) Χορηγεί εις τους ανηλίκους τρόφιμα
β) Χορηγεί εις τούτους ενδύματα και υποδήματα
γ) Παρέχει εις τούτους ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν
δ) Μεριμνά δια την εξεύρεσιν εργασίας εις τούτους και την άγαμον ή χήρα μητέρα των
Της ως άνω προστασίας ή αρωγής δεν δύνανται να τύχουν τα μέλη του Σωματείου.

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γαλίκα Αικατερίνη

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλάκη Φρειδερίκη

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στάντζου Ελένη

4. ΤΑΜΙΑΣ: Τσιαρτσιώνη Χαρίκλεια

5. ΜΕΛΗ: Λαμπροπούλου Χρύσα / Υπ.Τύπου, κοινωνικών δικτύων

6.  Γιαμά Ιωάννα

7. Μάρκου Αφροδίτη

8. Πασχαλίδου Αικατερίνη - Νίνα

9.  Σουγιουλτζή Ολυμπία

Επίτιμος Πρόεδρος : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Βεροίας , Ναούσης και Καμπανίας , κ.κ. Παντελεήμων.

 

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ιδρύθηκε το 1964 από μια ομάδα επώνυμων κυριών. Από το 1972 επονομάστηκε σε « Φιλανθρωπικό Σωματείο ΌΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» τελών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και εθελοντικής προσφοράς. Εδρεύει στην πόλη της Βέροιας, επί της οδού Προφήτου Ηλία 15και στεγάζεται σε γραφείο που έχει παραχωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.

Επιδοτεί περίπου εκατόν εβδομήντα (170) παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως και τα δεκαοχτώ (18) τους με τρόφιμα πρώτης ανάγκης (γάλα, βούτυρο, λάδι κ.τ.λ.) καθώς και ένδυση και υπόδηση. Φροντίζει για τη μόρφωσή τους, γιατί αυτό που γίνεται στον Όμιλο δεν είναι κάτι εφήμερο, είναι ένα σπουδαίο και μακρόχρονο έργο. Αρκετά παιδιά παρακολουθούν ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ δωρεάν, με την παρέμβαση των μελών του Συμβουλίου. Τελειώνοντας τα παιδιά το Λύκειο δεν παύει να ενδιαφέρεται για τη μοίρα τους. Προσπαθεί να τους βρει μια θέση σε φοιτητική εστία και τους εξασφαλίζει κάποια χρήματα για τα πρώτα τους έξοδα.

Στα θέματα της υγείας, ψυχικής και σωματικής δίνει λύσεις με τον υπεύθυνο εθελοντισμό και την αστείρευτη διάθεση του.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 (4Ος όροφος)
59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. Fax 23310-22676
Email: omilos.prostasias.paidiou.vero@gmail.com

Πληροφορίες

04 Απριλίου 2015
04 Απριλίου 2015