Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Όροι χρήσης ιστοσελίδας OMILOSPROSTASIAS.GR
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (“OMILOSPROSTASIAS.GR”). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στο OMILOSPROSTASIAS.GR. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το OMILOSPROSTASIAS.GR και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο OMILOSPROSTASIAS.GR, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Η παρούσα ιστοσελίδα "OMILOSPROSTASIAS.GR" αποτελεί σύστημα επικοινωνίας του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή Περιεχομένου
Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΊΟ ‘‘ΌΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙΔΙΟΎ’’χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Το site του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Ως εκ τούτου το site του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού του τόπου.

Οι υποχρεώσεις του κοινού
Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων
Το site του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης
Το site του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. Το site του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Βέροιας.

Μη ενήμερο υλικό
Στον δικτυακό τόπο (OMILOSPROSTASIAS.GR) του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή ανακοινώσεις.

Ορισμοί
Πληροφορίες & Περιεχόμενο:
Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.

Λειτουργικές Δυνατότητες:
Σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του OMILOSPROSTASIAS.GR.

Όροι χρήσης:
Σημαίνει το συμβόλαιο ανάμεσα στο site του φιλανθρωπικού σωματείου ‘‘όμιλος προστασίας παιδιού’’ και σ’ εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Κοινό:
Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη του OMILOSPROSTASIAS.GR/Χρήστη που συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το "εσάς / σας / χρήστης" θα ερμηνεύονται ανάλογα).

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά

Το έργο μας είναι δύσκολο και γι'αυτό ζητάμε να σταθείτε συμπαραστάτες σε όλη την πορεία μας.

Θέλετε να συμμετέχετε στην προσπάθεια μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε με ποιο τρόπο μπορείτε να προσφέρετε υλική υποστήριξη στις πραγραμματιζόμενες δράσεις (δωρεά, χορηγία...).

Για τις δωρεές σας μπορείτε να απευθύνεστε:

• Στο γραφείο του ΟΜΙΛΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 (4Ος όροφος)
59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. Fax 23310-22676
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Με τραπεζική κατάθεση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
EUROBANK 0026-0231-05-0101311
• Για τις δωρεές σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ενημερώστε τον ΟΜΙΛΟ, για να σας αποσταλεί η σχετική απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα - Τετάρτη – Παρασκευή 11.00-1.30 

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 (4Ος όροφος)
59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. Fax 23310-22676
Email: omilos.prostasias.paidiou.vero@gmail.com

Πληροφορίες

04 Απριλίου 2015
04 Απριλίου 2015